Functiewaardering
Beloningsmanagement
Organisatieverandering
Conflictbemiddeling

 Nagtegaal Functie Advies
Dorpsstraat 11
9441 PD Orvelte
T: 0593-370231
M: 06 51748632
E: info@functie-advies.nl

    Referenties

            Ruim 30 jaar werkt Peter Nagtegaal voor en samen met een breed scala van opdrachtgevers. Het

            betreft ondermeer de rijksoverheid, provincies, gemeenten, ziekenhuizen, thuiszorg en organsaties

            op het gebied van cultuur, maatschappij, natuur en mileu. Met meerdere opdrachtgevers bestaat

            een adviesrelatie die reeds meerdere jaren beslaat. Een goede samenwerking en wederzijds

            vertrouwen zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

            Op verzoek zijn referenties beschikbaar. ( zie ook onder Nieuws)

Leemhoes Orvelte

 

Webdesign:www.lankhorst-av.nl