Nagtegaal Functie Advies
Dorpsstraat 11
9441 PD Orvelte
T: 0593-370231
M: 06 51748632
E: info@functie-advies.nl

Organisatieverandering,weerbarstige materie ?

Een organisatie is succesvol wanneer die soepel kan meebewegen met veranderingen. Veranderingsnoodzaak ontstaat wanneer de organisatie als geheel of op onderdelen niet meer functioneert zoals bedoeld of gewenst. Van het management wordt verwacht dat zij de veranderingen in goede banen leidt en sturing geeft aan veranderingsprocessen. Ook wordt verwacht dat de medewerkers zich gemotiveerd voegen in de nieuwe, gewijzigde organisatie. De moelijkheid van organsatieverandering is dat gedrag van mensen zich niet alleen langs de rationele weg laat sturen. Het verlaten van de vertrouwde werkplek, functie of zelfs de organisatie, leidt veelal tot gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Het risico is daarom groot dat men vast blijft zitten in bestaande routines, werkwijzen, cultuur, patronen e.d. Voor managers is het dan ook geen eenvoudige zaak om tot een effectieve veranderingsaanpak te kunnen komen.

Niet op uw stoel maar op de leuning.

Ik kan u helpen bij allerlei verander- en verbetertrajecten. Niet door op uw stoel te gaan zitten, maar wel op de leuning. Uw rol als veranderingsmanager wordt op een zichtbare manier vorm geven. Tijdens de implementatie van veranderingen worden individuen en teams ondersteund in het veranderings-en leerproces dat leidt tot een effectief functioneren van mens en werk in de nieuwe situatie.

Interimmanagement.

Het kan voorkomen dat (verander)management om verschillende redenen tijdelijk extern moet worden ingevuld. Dit kan zijn ter overbrugging naar een definitieve invulling van een managementfunctie, voor het fungeren als kwartiermaker of vanwege de behoefte aan co-management. Samen gaan we na of de juiste match tot stand kan worden gebracht. ituatie. De moeilijkheid van organisatieverandering is dat

Leemhoes Orvelte
Organisatieverbetering
Een organisatie wordt succesvoller als die soepel kan meebewegen met veranderingen. Nagtegaal Functie-advies creƫert voor organisaties de ruimte om te bewegen.

Webdesign:www.lankhorst-av.nl