Nagtegaal Functie Advies
Dorpsstraat 11
9441 PD Orvelte
T: 0593-370231
M: 06 51748632
E: info@functie-advies.nl 

Functie ontwikkelen zich.

N.a.v. bericht in Binnenlands bestuur:

De 28.000 medewerkers uit de afvalsector krijgen een erkende beroepsopleiding. Vuilnisman wordt je niet zomaar. Ontwikkelingen in de sector vragen om nieuwe expertise en vaardigheden, aldus de brancheorganisatie van reinigingsdiensten.Binnenkort worden zowel medewerkers op de wagen en in de milieustraat, als teamleiders geschoold op hun vakgebied. Nagtegaal Functie-advies volgt deze ontwikkeling mede gericht op de ontwikkeling van functieprofielen, functie-eisen en functiewaardering.

 

NIEUWE RELATIES EN OPDRACHTEN

Achtskarspelen en Tytsjerkteradiel.

Peter Nagtegaal is per 1 juni 2015 benoemd als lid van de Ambtenarenkamer van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerkteradiel.

Omgevingsdienst Groningen

Na de vorming van de Omgevingsdienst Groningen zijn de functies indicatief geweaardeerd. Peter Nagtegaal is voorzitter van de adviescommissie die is belast met de adviseireng van de indeling van functies in het HR21 functieboek. Tevens brengt de commissie advies uit inzake ingediende bezwaren van medewerkers tegen de indeling van hun functie in het nieuwe functiehuis HR21.

Deventer

De gemeente Deventer heeft afscheid genomen van haar oude functiewaarderingssyteem en heeft gekozen voor HR21. Peter Nagtegaal is benoemd als voorzitter van de commissie die het college adviseert ten aanzien van ingediende bedenkingen tegen de voorgenomen indelingen in het nieuwe functiehuis HR21.

Gemeente Olst-Wijhe

De gemeente Wijhe-Olst heeft recent het functiewaarderingsysteem HR21 geimplementeerd. Peter Nagtegaal is voorzitter van de bedenkingencommissie HR21.

Gemeente Hengelo

Met ingang van 10 maart 2015 is Peter Nagtegaal benoemd als lid van de bezwarencommissie functiewaardering van de gemeente Hengelo.

Gemeente Stadskanaal

Door een ontstane vacature in de bezwarencommissie personele zaken van de gemeente Stadskanaal is Peter Nagtegaal voorgedragen en per 24 maart 2015 benoemd, als voorzitter van deze commissie.

Veiligheidsregio Fryslan

Peter Nagtegaal  is per maart 2015 werkzaam als voorzitter van de bezwarencommissie personele zaken van de Veiligheidsregio Fryslan.

Gemeente Almelo en Enschede

Peter Nagtegaal is per 22 april 2014 herbenoemd als voorzitter van de bezwarencommissie HR21 van de gemeente Enschede. Inmiddels fungeert Peter ook als voorzitter van de bezwarencommissie HR21 voor de gemeente Almelo.

Paritaire commissie VWNW

eerdere gemeenten in de provincie Groningen werken samen in het kader van de

Peter Nagtegaal is toegetreden tot de paritaire commissie Van Werk Naar Werk,artikel 10d:24 Car UWO. Het betreft vooralsnog de gemeenten Delzijl, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal en Groningen. De verwachting is dat meerdere Groningse gemeenten zullen aansluiten.

Ook voor de provincie Drenthe is een dergelijk samenwerkingsverband tot stand gebracht. Het betreft tot nu de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. Peter Nagtegaal is voorzitter van de commissie.

Gemeente Oldambt

De gemeente Oldambt heeft het functiewaarderingsysteem HR21 geimplementeerd. Peter Nagtegaal is lid van de toetsingscommissie HR21. Deze commissie is tevens belast met het behandelen van ingediende zienswijzen.

Krimpenerwaard

De nieuwe gemeente Krimpenerwaard is ontstaan uit vijf op zichzelf al prachtige gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Per 1 januari heeft de nieuwe gemeente ruim 53.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 160 km2 met 11 kernen. Peter Nagtegaal is door de stuurgroep benoemd als lid van de plaatsingsadviescommissie (PAC). De PAC heeft op 2 december de adviezen voor het plaatsen van het personeel te presenteren aan de stuurgroep gepresenterd. De commissie heeft na het behandelen van de zienswijzen in het kader van de plaatsing haar werkzaamheden in februari 2015inmiddels afgerond.

Noordwestgroep NV/Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld.

Op voordracht van de vakbonden en de vertegenwoordiger van de werkgeverszijde is Peter Nagtegaal benoemd als voorzitter van (her)plaatsingscommissie Noordwestgroep en Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld.

 

Van werk naar werk ahh( hoofdtuk 10D ar Werk

( hoofdstuk 10D, Car UWO)

Door afslanking en reorgsaties bij gemeenten kunnen medewerkers boventallig worden. In het CAO akkoord 2011-2012 is afgesproken te investeren in flexibiliteit, mobiliteit en loopbaanbeleid. Het begeiden van medewerkers van werk naar werk is vastgelegd in de CAR UWO. Na een intake, onderzoek, naar de mogelijkheden voor toeleiding naar ander werk, worden afspraken tussen werkgever en werknemer in een contract opgemaakt. Gedurende twee jaar spannen werkgever en werknemer zich maximaal in om de afspraken na te komen met als doel om binnen of buiten de gemeente een baan te vinden. Een paritair samegestelde commissie ziet toe op het nakomen van de gemaakte afspraken. In ieder gevall wordt de commissie gevraagd om het doorlopen traject en de wederzijdse inspaningen te toetsen in die gevallen waar de termijn van twee jaar afloopt en ontslag dreigt. Op verzoek van de medewerker kan ook éénmalig tussentijds toetsing plaatsvinden. Inmiddels heb ik als voorzitter van de Commissie van Toezicht van de gemeente Utrecht al meedere adviezen uitgebracht. In een enkel geval heeft de commissie, ondanks het aflopen van de termijn, geadviseerd de termijn te verlengen omdat er naar het oordeel van de commissie een grote mate van zekerheid bestond over uitzicht op structureel werk.

In de hoorzittingen gaan we in op het traject, gemaakte afspraken, benutte kansen, wederzijdse inspanningen e.d. Meerdere gemeenten maken inmiddels gebruik van mijn ervaring.

HR21

HR2

Peter Nagtegaal heeft de training `indelen van functies in HR21 `gevolgd. Op basis van de reeds aanwezige ruime ervaring met functiewaardering waren veel zaken goed herkenbaar. Peter Nagtegtaal is opgenomen in het bestand van de bureaus BuitenhekPlus en Leeuwendaal met betrekking tot mogelijke deelname aan advies/ en-of bezwarencommissies. Gemeenten en overige gebruikers van HR21 kunnen rechtstreeks contact opnemen met Nagtegaal Functie-advies. Periodiek vindt afsteming plaats met advsieurs van BuitenhekPlus en Leeuwendaal over ontwikkelingen rond de toepassing van het systeem.

 

FWG

Peter Nagtegaal is met ingang van 20 december 2012 als voorzitter/lid van advies- en bezwarencommissies ingeschreven in het register van FWG ( zie website FWG ) voor het werken met het functiewaarderingsysteem FWG 3.0. In geval van vacatures bij Interne Bezwarencommissies is Peter Nagtegaal beschikbaar.

Deskundigenpool


Nagtegaal Functie-advies maakt deel uit van meerdere commissies gericht op het behandelen van bedenkingen en bezwaren in het kader van functiewaardering en plaatsingsprocedures, zoals bij gemeentelijke herindeling. De geselecteerde leden beschikken over ruime ervaring en werken mede op basis van kennis en vaardigheden als mediator. Daarnaast kan Nagtegaal Functie-advies in samenwerking met derden het secreatriaat verzorgen van commissies.

 

 

Leemhoes te Orvelte
Functiewaardering

Organisaties en hun omgeving zijn voortdurend in beweging. Hoe stem ik functies en functiebeschrijvingen daar op af ?


lees meer Lees meer...

Webdesign:www.lankhorst-av.nl