Nagtegaal Functie Advies
Dorpsstraat 11
9441 PD Orvelte
T: 0593-370231
M: 06 51748632
E: info@functie-advies.nl

Beloningsmanagement

In samenwerking met P&O, medezeggenschap en bestuur
Bewust belonen: meer dan een dinerbon?
Beloningsvraagstukken zijn gevoelige onderwerpen in een organisatie. Wat betekent bewust belonen voor u? Beperkt het zich tot het waarderen van functies, een voorgeschreven functionerings- en/of beoordelingsgesprek, de dinerbon?

Functiewaardering
is de eerste stap naar een beloningsbeleid. Met functiewaardering legt u de basis voor belonen. Maar hoe gaat u om met die excellente medewerker? Of de extra inzet van een team voor een project ? Maakt u heldere afspraken met uw medewerkers over te behalen resultaten en stemt u daar de beloning op af? Maakt competentiemanagement of performancemanagement deel uit van uw beloningsbeleid?

Competentiemanagement

Door het benoemen van competenties op functieniveau wordt duidelijk over welke vaardigheden en gedragskenmerken een medewerker of team dient te beschikken om goed te kunnen functioneren en de benoemde resultaten te kunnen halen. Competentiemanagement is een waardevol instrument om ontwikkelingsgericht te gaan belonen. Competentiemanagement staat niet op zich maar maakt integraal deel uit van uw HRM-beleid. Investeren in uw medewerkers is investeren in uw organisatie. En dat maakt het verschil waarmee uw organisatie zich positief kan onderscheiden. Nagtegaal Functie-advies kan u adviseren bij het formuleren van competenties die aansluiten bij de visie en doelstelling van uw organisatie.

Performancemanagement.

Het managen van personeelsprestaties is een effectief mechanisme om groei bij personeel en de organisatie zelf te stimuleren. Bij het verduidelijken van de doelstellingen van een organisatie, het vertalen van deze opzet naar heldere individuele doelen en het regelmatig herzien van deze doelen, biedt performance management een goed gestructureerd en effectief managementinstrument.

P-cyclus
Hoe brengt u structuur aan in de diverse processen? Een manier is om onderdelen van beloningsmanagement onder te brengen in de P-cyclus.

Deze P-cyclus bestaat uit:

  • individueel werkplan/persoonlijk ontwikkelingsplan.
    Hierin worden doelen, resultaten met opleidingsmogelijkheden en de bijbehorende beloning besproken.
  • functionerings-/ voortgangsgesprek:
    Hierin bespreken de medewerker en leidinggevende de stand van zaken.Waar is bijstelling nodig?
  • het beoordelings-/ beloningsgesprek
    In dit gesprek stellen manager en medewerker vast of de afspraken zijn nagekomen. Heeft de medewerker recht op, de beloning verdiend waarover is gesproken?

De rol van de manager
Beloningsmanagement stelt eisen aan de rol en vaardigheden van de manager. Wij begeleiden en coachen managers bij hun taak om beloningsmanagement invulling te geven. We verzorgen dit op locatie of bijvoorbeeld in ’t LEEMHOES te Orvelte.


Leemhoes Orvelte
Beloningsmanagement

Bewust belonen, meer dan een dinerbon? Beloningsvraagstukken zijn gevoelige onderwerpen in een organisatie. Wat betekent bewust belonen voor u? Beperkt het zich tot het waarderen van functies, een voorgeschreven functionerings- en/of beoordelingsgesprek, de dinerbon of ....?

Zie ook onder Nieuws voor de

themadag van de BABF.

Webdesign:www.lankhorst-av.nl