Nagtegaal Functie Advies
Dorpsstraat 11
9441 PD Orvelte
T: 0593-370231
M: 06 51748632
E: info@functie-advies.nl

Agenda

Functie-advies bij organsatieverandering

In 2015 organiseren we 4 workshops gericht op de gevolgen voor functies en medewerkers bij organsatieverandering. De workshops zijn gericht op teams, werkgropen e.d. die als opdracht hebben om inhoud en invulling te geven aan functies die wijzigen ten gevolge van veranderingen in de eigen organsatie. U kunt daarbij denken aan regionale samenwerkingsverbanden, fusies, gemeentelijke herindeling, verbeteren van werkprocessen, flexibiliersing en mobiliteit. Mede gezien diverse ontwikkelingen rond het invoeren van generieke functies/functiefamilies, komt de `techniek` van functiewaardering steeds meer op de achtergrond. De functie wordt steeds meer een basis voor een bredere inzet waarbij rol en competenties meer accent krijgen. De workshop geeft u als team, werkgroep, een volledig beeld van de zaken die van belang zijn bij het vormen van functies en de relatie naar functievervulling. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het "lezen" van functies. Dit is met name van belang bij het plaatsen van medewerkers en het toepassen van een sociaal statuut.

Wat gaan we doen?

- we gaan in op het àanbod`van functiewaarderingssystemen, de overeenkomsten

  en verschillen;

- naast functiewaardering in bredere zin gaan we specifiek in op functiewaardering

  bij gemeenten ( o.a. beoogd sectoraal systeem HR21 );

- we besteden ruim aandacht aan proces, inhoud en procedure in relatie tot het

  beschrijven en waarderen van functies, mede gericht op plaatsing van

  medewerkers bij reorganisaties e.d.;
- vanuit de juridische invalshoek gaan we in op de procedureregeling, bedenkingen-

  en bezwarenprocedures.Hierbij staat actulele casuistiek centraal;

- tot slot formuleren we samen de meest essentiele uitgangspunten en

  randvoorwaarden voor succesvolle implementatie;


De workshops zullen plaastvinden in oktober en november op onze locatie te Orvelte. Tevens kan een workshop op maat binnen uw organisatie worden verzorgd.

Voor informatie: info@functie-advies.nl


Leemhoes Orvelte
Webdesign:www.lankhorst-av.nl